Трагом српске прошлости

  ДИГИТАЛНА КОЛЕКЦИЈА

  Трагом српске прошлости (1914-2014)

  1. Kњиге на српском језику
  2. Kњиге на страним језицима
  3. Преводи
     
  ПАРТНЕР


  DOWNLOAD
  COBBIS/OPAC


  KARAMIJALKOVIĆ, Katarina, 1976-
      Трагом српске прошлости : каталог изложбе поводом 100 година од почетка Првог светског рата : (1914-2014) / приредила Катарина Карамијалковић. - Крагујевац : Универзитетска библиотека, 2014 (Крагујевац : Сквер). - 37 стр. : илустр. ; 24 cm

  Доступно и на: PHAIDRA.KG. - Тираж 250. - Предговор: стр. 5-7. - Регистар.

  ISBN 978-86-902785-5-8 (брош.)
  017.1:[027.7(497.11):025.2
  017.1:94(497.11)"1914/1918"
  COBISS.SR-ID 204606732

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon