Историја Срба у Угарској  IVIĆ, Aleksa, 1881-1948
          Историја Срба у Угарској : од пада Смедерева до сеобе под Чарнојевићем (1459-1690) / написао Алекса Ивић. - Загреб : Привредникова књижара и штампарија, 1914. - 282, [1] стр. ; 26 cm.

  943.9(=163.41)"1459/1690"

  COBISS.SR-ID 62964999

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon