CIVIL- Process-Ordnung für Bosnien und Hercegovina





  CIVIL- Process-Ordnung für Bosnien und Hercegovina. - Wien : Kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1883. - 192 str. ; 22 cm

  347(497.15)

  COBISS.SR-ID 89467648

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon