Целокупна дела Љубомира П. Ненадовића. Св. 1


  COBISS

  NENADOVIĆ, Ljubomir P., 1826-1895
          Целокупна дела Љубомира П. Ненадовића. Св. 1, [Песме : 1843-1851] / Љубомир П. Ненадовић. - 2. поправљено и умножено изд. - Београд : Књижара Љ. Јоксимовића, 1892 (Београд : Парна штампарија народ. радикалне странке). - 120 стр. : ауторова слика ; 20 цм

  821.163.41-14

  COBISS.SR-ID 18122759

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon