Ratni dnevnik. Knj. 1, Prvi rat


  COBISS

  KNIĆANIN, Andra S.
          Ratni dnevnik. Knj. 1, Prvi rat : 1876-1877 / Andra S. Knićanin. - Beograd : Državna štamparija, 1880. - XV, 414 стр. ; 16 cm.

  821.163.41-94

  COBISS.SR-ID 24454151

  Подршка

  HTML5 Powered CSS3 Powered jquery Powered Javascript Powered SEO Powered

  Партнер

  Партнер - Mинистарство културе и информисања
  УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ Aдреса: Улица слободе бб, 34000 Крагујевац, Србија Tелефон: +381 34 300-299, +381 34 302-219 Факс: +381 34 370 299

  Број дигитализованих књига:

  Социјалне мреже

  Icon Icon Icon